Нормативні документи

Наказ МОН України від 11.10.2019 р. №1285 “Про затвердження умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2020 році”

Ліцензія

Наказ МОН України від 23.06.2016 № 707 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні”

Постанова КМУ від 23.03.2016р. № 261  “Порядок ДФ зі змінами КМУ №383 від 03.04.2019”

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НФаУ

Тимчасовий порядок про пiдготовку, виготовлення та видачу академiчних довiдок здобувачам вищої освiти третього освiтньо-наукового рiвня в Нацiональному фармацевтичному унiверситетi

Тимчасовий порядок апеляцiї результатiв пiдсумкового контролю знань здобувачiв вищої освiти третього освiтньо-наукового рiвня в Нацiональному фармацевтичному унiверситетi

Тимчасовий порядок формування iндивiдуальних освітнії траєкторiй здобувачамивищої освiти третього освiтньо-наукового рiвня Нацiонального фармацевтичного унiверситету

Тимчасовий порядок про неформальну та iнформальну освіту здобувачiв вищої освiти третього освiтньо-наукового рiвня в НФаУ