Навчально-наукова тренінгова лабораторія хіміко-технологічних досліджень

Навчально-науковий тренінговий центр хіміко-технологічних досліджень (ННТЛХТД) був створений у складі Навчально-наукового інституту прикладної фармації Національного фармацевтичного університету наказом ректора № 380 від 15.08.2019 р. До цього він мав назву Навчально-науковий тренінговий центр хроматографічних досліджень і здійснював свою діяльність на базі Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якости лікарських засобів.

Основна мета ННТЛХТД – це практична та поглиблена наукова і професійна підготовки студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів університету, їх консультування при проведенні наукових досліджень за дипломними та магістерськими роботами, кандидатськими та докторськими дисертаціями, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у навчальний процес новітніх і вдосконалення вже існуючих фармацевтичних технологій і методів аналізу із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів.

ННТЛХТД здійснює наступні напрямки діяльности:

 • бере участь у вдосконаленні наукової, професійної та практичної підготовки студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів університету через проведення практичних занять із використанням сучасних приладів і обладнання;
 • проводить консультування при виконанні наукових досліджень за дипломними та магістерськими роботами, кандидатськими і докторськими дисертаціями;
 • сприяє підвищенню якості професійної підготовки, кваліфікації, педагогічних працівників університету з використанням інновацій у галузі фармацевтичного аналізу та стандартизації;
 • бере участь у впровадженні в навчальний процес інноваційних технологій та методів професійного навчання із застосуванням сучасних технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів;
 • бере участь в організації та проведенні навчальних екскурсій з метою ознайомлення студентів із сучасними технологіями й обладнанням.

Матеріально-технічне оснащення ННТЛХТД:

 • алітичний і напівпрепаративний рідинний хроматограф ProStar «Varian» (США);
 • ІЧ-спектрометр з Фур’є-перетворюванням Tensor 27 «Bruker» (Німеччина);
 • УФ/Вид-спектрофотометр Specord 200 «AnalitykJena» (Німеччина);
 • титратор для визначення води напівмікрометодом 870 KF Titrino plus «Metrohm»;
 • рН-метр Seven Easy «Mettler-Toledo»;
 • кондуктометр Seven Easy «Mettler-Toledo»;
 • прилад для визначення розпадання таблеток і капсул «PharmaTest» (Німеччина);
 • напівавтоматична система для тестування розчинення таблеток і капсул «PharmaTest» (Німеччина);
 • прилад для визначення стираности таблеток «PharmaTest» (Німеччина);
 • прилад для визначення лінійних розмірів та стійкості таблеток до роздавлювання «PharmaTest» (Німеччина);
 • прилад для визначення насипного об’єму «PharmaTest» (Німеччина);
 • прилад для визначення температури плавлення;
 • рефрактометр ИРФ-454Б;
 • ваги лабораторні електронні ABT 120-5DNM;
 • ваги лабораторні електронні АВ 204 (2 кл.);
 • ваги лабораторні електронні AR2140 (2 кл.);
 • гиря калібрувальна Е-2;
 • реєстратор температури LOG32T;
 • центрифуги лабораторні;
 • сита контрольні;
 • штангенциркуль ЩЦ-1;
 • шафа сушильна вакуумна DZF-6050;
 • електропіч лабораторна СНОЛ 7.2/1100;
 • центрифуга лабораторна “MPW-251”;
 • сиситема очищення води Millipore Direct-Q™5;
 • хроматограф тонкошарової хроматографії фірми «CAMAG Chemie-Erzeugnisse und Absorbtiontechnik AG» (Швейцарія).

Наукові кадри ННТЛХТД:

 • кандидатів наук – 3;
 • без наукового ступеня – 5;
 • аспірантів – 2.