Навчально-наукова тренінгова лабораторія медико-біологічних досліджень

ННТЛМБД створено з метою реалізації завдань щодо вдосконалення практичної підготовки, підвіщення рівня освіти та поглиблення наукової і професійної підготовки студентів, магістрів, аспірантів та докторантів університету, консультування при проведенні наукових досліджень за напрямком дипломних, магістерських, кандидатських і докторських дисертаційних робіт, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, впровадження у навчальний процес новітніх медико-біологічних технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів.

ННТЛМБД має у наявності потрібні засоби вимірювальної техніки, стандартні зразки речовин та матеріалів, лабораторне допоміжне обладнання, реактиви та мірний посуд.

ННТЛМБД приймає участь в організації та проведенні навчальних екскурсій з метою ознайомлення студентів та абітурієнтів  з сучасними технологіями та обладнанням в сфері біологічних досліджень.

На науковому рівні ННТЛМБД активно співпрацює с кафедрами університету такими як кафедра патофізіології, біологічної хімії, мікробіології та фізіології та з лабораторіей фармакогенетики та генетичної безпеки, проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень, лабораторії мікробіології та імунологічних досліджень.

Проводить медико-біологічні дослідження: загальноклінічні, гематологічні, біохімічні, імунологічні, патоморфологічні, які мають високу аналітичну та діагностичну  відповідність в обсязі,  відповідно заявленій галузі атестатації та видає висновки за їх результатами.

Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ)

Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних досліджень