Захист

  1. Постанова КМУ від 06.03.2019 № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”
  2. Алгоритм захисту 
  3. Наказ від 23.09.2019 р. № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”

Разові спеціалізовані вчені ради