Напрямки наукових досліджень в НФаУ

Наукові дослідження в НФаУ проводяться за наступними напрямками:

 • хімічний синтез і аналіз біологічно активних речовин, створення лікарських засобів синтетичного походження;
 • фармакогностичне вивчення біологічно активних речовин, створення лікарських засобів рослинного походження;
 • створення складу і технології одержання біологічно активних речовин та лікарських засобів природного походження (крім рослинних);
 • фармакологічні дослідження біологічно активних речовин і лікарських засобів синтетичного та природного походження, їх застосування у медицині;
 • організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації;
 • створення гомеопатичних лікарських засобів;
 • розробка складу і технології ветеринарних засобів;
 • створення лікувально-косметичних засобів;
 • педагогіка і психологія вищої медико-фармацевтичної школи;
 • розробка нових методів аналізу лікарських засобів для оперативного виявлення фальсифікованої продукції;
 • розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного та промислового виробництва;
 • судова фармація, фармацевтичне законодавство та доказова фармація;
 • тара та пакування у фармацевтичній промисловості;
 • технологія одержання оригінальних та комбінованих фармацевтичних засобів у різних лікарських формах;
 • економічні механізми управління розвитком фармацевтичних підприємств в умовах упровадження міжнародних стандартів якості;
 • управління якістю у сфері створення, виробництва і обігу лікарських засобів.

Галерея докторів наук НФаУ


Перелік вимірювального та випробувального лабораторного обладнання,
рекомендований для використання здобувачами наукових ступенів
в рамках виконання дисертаційних робіт